Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.0 HP FTHF50VVMV

Liên hệ

Danh mục:

Miền Bắc

Mr: Đức
Mr: Đức 0969.165.386

Miền Nam

Mr. Minh
Mr. Minh 0974.628.139

Sản phẩm: Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.0 HP FTHF50VVMV

Miền Bắc

Mr. Đức
Mr. Đức 0969.165.386

Miền Nam

Mr. Minh
Mr. Minh 0974.628.139
Liên hệ